Przymusowe leczenie alkoholika – odwyk przymusowy

Szybka i skuteczna pomoc w chorobie alkoholowej

Przymusowe leczenie alkoholika – odwyk przymusowy

leczenie alkoholizmu warszawa

Co to jest przymusowe leczenie alkoholowe?

Przymusowe leczenie alkoholika jest to proces, w którym osoba uzależniona od alkoholu jest zobowiązana do poddania się leczeniu odwykowemu, nawet jeśli nie wyraża na to zgody. Jest to ostateczne rozwiązanie, stosowane w sytuacji, gdy alkoholik nie jest w stanie podjąć decyzji o leczeniu ze względu na ciężkość swojego nałogu.

Przebieg procedury przymusowego leczenia alkoholika bez jego zgody

Proces przymusowego leczenia alkoholika rozpoczyna się od wniosku skierowanego do sądu. Wniosek ten może zostać złożony przez bliską osobę alkoholika, lekarza, pracownika socjalnego lub prokuratora. Następnie sprawa jest rozpatrywana przez sąd rejonowy, który na podstawie opinii biegłego, może orzec o przymusowym leczeniu.

Role Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych pełni kluczową rolę w procesie przymusowego leczenia alkoholika. To właśnie ona analizuje wniosek i decyduje, czy jest podstawa do skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe.

Zobowiązanie do leczenia a dobrowolność terapii

Nie można zmusić alkoholika do podjęcia terapii, ale można go zobowiązać do leczenia. Zobowiązanie do leczenia oznacza, że osoba uzależniona musi poddać się leczeniu, jednak sama decyduje o wyborze formy terapii. Dobrowolność terapii jest bardzo ważna, gdyż to pacjent musi być zmotywowany do walki z uzależnieniem.

Ubezwłasnowolnienie alkoholika – kiedy jest możliwe?

Ubezwłasnowolnienie alkoholika jest możliwe w sytuacji, gdy osoba uzależniona stanowi zagrożenie dla siebie lub innych. Decyzję o tym podejmuje sąd na podstawie wniosku i opinii biegłego.

Zmiana miejsca zamieszkania a przymusowe leczenie odwykowe

Zmiana miejsca zamieszkania lub pobytu nie wpływa na obowiązek przymusowego leczenia alkoholika. W każdym miejscu w Polsce alkoholik ma obowiązek poddać się terapii uzależnień.

Skutki przymusowego leczenia alkoholizmu

Przymusowe leczenie alkoholizmu (leczenie alkoholizmu Warszawa) ma na celu przede wszystkim pomoc alkoholikowi w wyjściu z nałogu. Może to jednak wpłynąć na jego życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Dlatego też, decyzja o przymusowym leczeniu nie jest łatwa i wymaga starannego rozważenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cennik

Leczenie uzależnień

Krok 1

Detoks alkoholowy 3h/6h/12h/Max

od 650 zł

Pomoc w odstawieniu alkoholu.

Kup detoks

Dlaczego warto?

 • Pomoc w odstawieniu
 • Przerwanie ciągu alkoholowego
 • Likwidacja objawów odstawiennych
 • Wyrównanie elektrolitów
 • Wypłukanie toksyn
Kup komplet

Kup wszystkie kroki w pakiecie taniej online!
Oferujemy możliwość wystawienia L4 na cały okres leczenia.

Krok 2

Konsultacja z lekarzem/psychiatrą ONLINE / e-recepta

od 250 zł*

Konsultacja lekarska / psychiatryczna.

Kup e-konsultację

Dlaczego warto?

 • Konsultacja lekarska
 • Konsultacja psychiatryczna
 • Indywidualne podejście
 • Prywatność
 • Pełna dyskrecja
 • Doświadczenie
Kup komplet

Kup wszystkie kroki w pakiecie taniej online!
Oferujemy możliwość wystawienia L4 na cały okres leczenia.

Krok 3

Wszywka alkoholowa standard / vip / exclusive


od 479 zł*

Farmakoterapia / e-recepta. Uniemożliwienie spożywania alkoholu.

Kup farmakoterapię

Dlaczego warto?

 • Konsultacja chirurgiczna
 • Kwalifikacja do zabiegu
 • Indywidualnie dobrany lek
 • Wysoka skuteczność
 • Pomoc w problemie
 • E-recepta od 99 zł*
Kup komplet

Kup wszystkie kroki w pakiecie taniej online!
Oferujemy możliwość wystawienia L4 na cały okres leczenia.

Krok 4

Terapia psychologiczna ONLINE

od 139 zł*

Indywidualne/grupowe sesje psychoterapii uzależnień.

Kup psychoterapię

Dlaczego warto?

 • Profesjonalna sesja terapeutyczna
 • Gwarancja dyskrecji
 • Kompleksowa diagnoza
 • Wsparcie
 • Indywidualny plan terapii
 • Wysoka skuteczność
Kup komplet

Kup wszystkie kroki w pakiecie taniej online!
Oferujemy możliwość wystawienia L4 na cały okres leczenia.